User Profile

Profile Image

Mr So Tuyen Sinh

Bio Statement

Cong viec la mot phan khong the thieu cua cuoc song. Va de co mot cong viec tot, luc luong lao dong cua xa hoi deu phai chi ra duoc cho nha tuyen dung thay nhung diem manh noi troi, dac biet cua minh, hay nhu mot cach chi ra duoc tinh huu dung cua ban than, loi ich moi nguoi co the dem lai cho cong ty neu duoc nhan. Hay noi theo mot cach de hieu va thuc te hon, doi voi cac sinh vien vua ra truong – viec co mot bo ho so dep la vu khi tot nhat de canh tranh trong cuoc chien tim viec, thu hut toi da su chu y den tu nhung nguoi dang no luc kiem tim cac thi sinh tiem nang. Tuy nhien, sau khi da do vao cac truong dai hoc, theo hoc mot chuyen mon nhat dinh, se rat kho de sinh vien co the thay doi ke hoach, lap lai dinh huong theo dung dam me, so thich cua minh. Hau qua la khoang cach de so huu mot bo ho so trong mo cang tro nen xa voi hon. Vay nen, ngay truoc khi chinh thuc buoc vao ki thi, se khong qua muon neu si tu quan tam hon den thong tin tuyen sinh, bao gom nhieu du lieu, noi dung co lien quan toi cac nganh nghe hien nay. Gan gui nhat cho thoi diem hien tai, thi sinh nen dac biet chu y thong tin tuyen sinh 2019 de dam bao lam moi dong thoi gian. Bang cach chon loc nhung tin tuc dang tai tren cong dien tu xet tuyen dang tin nhu Tuyen sinh so, nguoi doc de dang tim kiem, nghien cuu duoc nhieu noi dung minh quan tam, xac dinh nhung van de quay xung quanh, cac cuoc thi co the dem lai thanh tich nhat dinh cho ban than. Tu do, nguoi dung co the van dung de chung minh cho nguoi tuyen dung thay kinh nghiem viec lam, hoac kien thuc ki nang chuyen mon cua ban than thuc su xung dang voi mot xuat lam viec tai mot to chuc nao do.

>>> Xem them: cac truong cao dang o viet nam tai website tuyensinhso.com

#Tuyensinhso 
#Tuyen_Sinh_So
#Tuyen_Sinh_2019
#Thong_Tin_Tuyen_Sinh
Website: https://tuyensinhso.com/
Email: tuyensinhso.com@gmail.com
Dien thoai: 0889964368
Dia chi: 33 Mac Thai To, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi