resep masakan>resep masakan Adi Sucipto News and Entertainment delicious recipe berita bola jual obral pojok game recept

User Profile

Lee Alger

Bio Statement

Trường hợp bọn họ cần được gộp nội dung trong 2, hoặc 3 cột trong thủ thuật Excel khá nhiều, chẳng hạn gộp 1 cột họ và 1 cột Tên hay gộp cột họ & cột Tên đệm với nhau. người tiêu dùng phải ghép content trong 2 cột và không đc để mất dữ liệu. trên Excel có một trong những tính năng gộp ô như Merge Cell, nhưng khi sử dụng có khả năng sẽ bị mất 1 cột bên phải, đồng nghĩa với nội dung của cột mất tích.

Vậy làm sao để hoàn toàn có thể gộp content của 2 cột dữ liệu bên trên Excel, mà vẫn giữ đc content của những cột? Để có thể tiến hành đc làm việc gộp 2 cột Excel, bọn họ cần sử dụng hàm để nối những chuỗi ở từng cột thành 1 cột, kế tiếp xóa cột không cần sử dụng.

2 cách để tách thông báo chúng ta và Tên trong Microsoft Excel?

nội dung bài viết dưới đây sẽ lấy cụ thể ghép 1 cột họ & 1 cột Tên thành 1 cột duy nhất.

Bảng Excel gộp cột

Cách 1: Sử dụng “toán tử &” gộp cột Excel

Để rất có thể ghép 2 cột lại với nhau bên trên Excel, bạn cũng có thể sử dụng cách dễ nhất chính là dùng toán tử và để nối 2 hoặc nhiều chuỗi với nhau. Trong bảng rõ ràng này, chúng ta sẽ nối ô A3 với cùng một khoảng trắng & ô B3, rồi nhập nội dung hoàn hảo vào ô C3.

bọn họ nhập công thức vào ô C3 như sau =A3&" "&B3.

Sử dụng toán tử và gộp cột

sau đó nhấn Enter và tác dụng sẽ sở hữu 1 ô có nội dung hoàn hảo là bọn họ and Tên đc ghép với nhau. bọn họ copy công thức tới những hàng https://vi-vn.facebook.com/gioitreshowbiz/ tiếp sau để đc cột chúng ta và Tên hoàn chỉnh.

Nối 2 cột lại bên trên Excel

Cách 2: Sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE
Ngoài cách sử dụng toán tử trên, người dùng có thể sử dụng hàm nối chuỗi CONCATENATE để ghép 2 cột nội dung bên trên Excel thành 1 cột duy nhất.

bạn sẽ nhập công thức vào trong ô C3 là =CONCATENATE(A3," ",B3) rồi nhấn Enter.

Sử dụng hàm Concatenate nối cột Excel

hiệu quả sau cùng, nội dung ở 2 ô đã gộp lại thành 1 mà ở đấy là cột bọn họ & Tên đã được ghép với nhau. sau cùng bạn cũng copy công thức xuống những ô tiếp theo để kết thúc content của bảng hoạch toán.

Nối 2 cột Excel thành 1 cột

Lưu ý: sau khoản thời gian gộp 2 cột Excel, mình thích xóa 2 cột gốc lúc đầu thì làm như sau: cụ thể, Hình ảnh ngay trên này nhé.

Chèn thêm một cột mới (cột D) ở bên cạnh cột vừa gộp (cột C), bôi đen tất cả cột C, nhấn Ctrl + C, chuyển hẳn sang cột D, chuột phải, chọn Paste as values, để chỉ dán giá trị của cột C vào cột D, chứ không dán công thức.

tiếp đến bạn xóa cả 2 cột gốc (A & B), và cột C, đổi tên cột D là đc.

đoạn phim chỉ dẫn gộp 2 cột chúng ta và Tên trên Excel

trên đấy là 2 cách để rất có thể ghép content trong 2 cột trên Excel thành 1 cột duy nhất, với cụ thể gộp cột Giới trẻ và cột Tên thành 1 cột duy nhất trong bài. nếu muốn sử dụng hàm để gộp 2 cột thành một cột duy nhất trên Excel, chúng ta rất cần được nhớ tên hàm Concatenate nên để dễ chơi hơn, người dùng rất có thể sử dụng toán tử and theo bài chỉ dẫn bên trên.